Consiliul raional Nisporeni anunță concurs la următoarele funcții:

 1. Secretar al conducătorului – 1 unitate, Aparatul Președintelui, funcție vacantă;
 2. Auditor intern – 1 unitate, Aparatul Președintelui, funcție vacantă;
 3. Specialist principal – 1 unitate, Secția Administrație Publică, funcție temporar vacantă;
 4. Specialist – 1 unitate, Secția Administrație Publică, funcție temporar vacantă;
 5. Specialist superior – 1 unitate, Serviciul Arhivă, funcție vacantă;
 6. Contabil -șef – 1 unitate, Serviciul financiar contabil, funcție temporar vacantă;
 7. Specialist principal – 1 unitate, Secția Economie, funcție temporar vacantă;
 8. Specialist principal – 1 unitate, Secția Economie, funcție temporar vacantă;

 

La concurs pot participa persoanele:

 • care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • cu studii superioare;
 • cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;
 • cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

copia carnetului de muncă;

certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

cazierul judiciar.

specialist principal – experienta în serviciul public 1 an

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe 10.03.2021, ora 16.00

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com