Consiliul raional Nisporeni anunță concurs repetat la funcțiile:

Secția agricultură, relații funciare și cadastru – specialist principal în problemele planificării și dezvoltării producției animaliere, funcție vacantă.

Secția Economie – specialist principal, funcție temporar vacantă.

Secția Administrație Publică – specialist, funcție temporar vacantă.

La concurs pot participa persoanele:

care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat;

nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

cu studii superioare;

care au activat cel puţin un an în domeniul administraţiei publice;

cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

a)formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

  1. b) copia buletinului de identitate;
  2. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  3. d) copia carnetului de muncă;

e)certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

  1. f) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe 01.08.2020, ora 16.00

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com