Consiliul raional Nisporeni anunță concurs repetat la următoarele funcții:

Secretar al conducătorului – 1 unitate, Aparatul Președintelui, funcție vacantă;

Specialist – 1 unitate, Secția Administrație Publică, funcție temporar vacantă;

Contabil – șef – 1 unitate, Serviciul financiar contabil, funcție temporar vacantă;

Specialist principal, Secția Agricultură, industrie prelucrătoare, relații funciare și cadastru – 1 unitate, funcție publică vacantă;

Specialist principal, Serviciul resurse umane – 1 unitate, Aparatul Președintelui, funcție temporar vacantă;

Specialist principal – 1 unitate, Secția Economie, funcție temporar vacantă;

Specialist principal – 1 unitate, Secția Economie, funcție temporar vacantă

Mecanic – 1 unitate, Secția logistică, transport și gospodărie

Șofer – 1 unitate, Secția logistică, transport și gospodărie

La concurs pot participa persoanele:

care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat;

nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

cu studii superioare;

cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

copia carnetului de muncă;

certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

cazierul judiciar.

specialist principal – experienta în serviciul public 1 an

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe  28.11.2021, ora 16.00

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202