Consiliul raional Nisporeni anunță funcția vacantă:

  1. Mecanic, Secția Logistică, Transport și Gospodărie din cadrul Aparatului Președintelui raionului.

Pot depune actele persoanele:

  • care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
  • posedă limba de stat;
  • au studii în domeniu;
  • au practică în domeniu

Se depun următoarele acte:

  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • copia carnetului de muncă;
  • certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

Telefon de contact: 0264 2-23-81

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com