Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Nisporeni anunță concurs pentru următoarele funcții:

* Asistent social comunitar în cadrul s. Valea-Trestieni – 1,0 unitate, funcție  vacantă;

* Asistent social comunitar în loc. Păruceni – 0,5 unităţi,  funcție vacantă;

* Psiholog- 1,0 unitate, funcție vacantă;

* Specialist principal – 1,0 unitate, funcție temporar vacantă; funcție publică

* Specialist principal – 1,0 unitate, funcție vacantă; funcție publică

* Șef serviciu social Îngrijire Socială la Domiciliu- 1,0 unitate, funcție vacantă.

* Șef  adjunct serviciu social Asistență Personală- 2,0 unități  funcții vacante.

* Contabil-2,0 unități, funcții vacante

* Asistent parental profesionist-2,0 unități, funcții vacante

La concurs pot participa persoanele:

 • care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • cu studii superioare;
 • cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;
 • cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

 • Cererea de angajare/formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;
 • cazierul judiciar.

Pentru funcția de specialist principal  se necesită experiența în serviciul public 1 an

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele pot fi depuse până la data de 27.12.2021 la adresa or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, nr.2, et. 1, bir. 113. Telefon de contact: 026422548.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com