Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Nisporeni anunță concurs pentru următoarele funcții:

* asistent social comunitar în cadrul primăriei Vărzărești – 2,0 unități, funcții temporar vacante;

* asistent social comunitar în loc. Păruceni – 1,0, funcție vacantă;

De asemenea se anunță concurs de angajare la următoarele funcții în cadrul DASPF:

* psiholog- 1,0 unitate, funcție vacantă;

* secretar – administrativ- 1,0 unitate; funcție vacantă;

* asistent social în cadrul DASPF- 1,0 unitate, funcție vacantă;

* specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc- 1,0, funcție temporar vacantă;

* specialist principal în problemele drepturilor copilului- 1,0 unitate, funcție vacantă.

La funcțiile nominalizate pot candida următoarele persoane:

 1. Persoane ce dețin cetățenia Republicii Moldova;
 2. Posedă limba de stat;
 3. Nu au împlinit vârsta de 63 de ani;
 4. Cunoașterea legislației în domeniu;
 5. Persoanele care dețin studii superioare/profesional tehnice în domeniul asistenței sociale sau științe socio-umane.

Doritorii de a participa la concurs pot depune următoarele acte:

 1. Cerere;
 2. Curriculum-vitae;
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Copia diplomei de studii;
 5. Copia carnetului de muncă;
 6. Certificatul medical;
 7. Cazierul judiciar.

Actele pot fi depuse până la data de 20.12. 2020 la adresa or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, nr.2, et. 1, bir. 98. Telefon de contact: 026422548

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com