Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Nisporeni anunță concurs  repetat pentru funcția vacantă de specialist

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Nisporeni anunță concurs  repetat pentru funcţia vacantă de specialist – funcţie publică

La concurs pot participa persoanele:

 • care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • cu studii superioare ( studii în domeniul asistenţei sociale sau studii juridice);
 • cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;
 • cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

 

Se depun următoarele acte:

 • Cererea de angajare/formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;
 • cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele pot fi depuse până la data de 27.03.2023  la adresa or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, nr.2, et. 1, bir. 113. Telefon de contact: 026422548.

 

 

 

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com