Direcția Finanțe Nisporeni, anunță  concursul  pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Secției contabilitate bugetară de specialist superior

La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele criterii:

 1. Deține cetațenia Republicii Moldova;
 2.    Are studii superioare în domeniile economie, finanțe sau contabilitate;
 3. Experiența în munca în domeniu nu mai puțin de un an;
 4. Nu a împlinit virsta de pensionare;
 5. Poseda limba româna;
 6. Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției publice;
 7. Nu are antecedente penale nestinse.

Participanții la concurs vor depune dosarul personal pînă la 19.11.2020,  la Direcția Finanțe a Consiliului Raional Nisporeni, or. Nisporeni,str. Ioan Voda nr.2,bir. 101, tel: 2-36-09, [email protected].

Dosarul va conține următoarele documente, în copii și original:

 1. Formularul de participare în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs;
 2. Buletinul de identitate;
 3. Diploma de studii și certificatele de absolvirea cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Certificatul medical (formularul 086-2/e);
 6. Cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com