Direcția Finanţe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de  specialist superior  în cadrul Secţiei elaborarea și administrarea bugetului.

La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele criterii:

 1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;
 2. Are studii superioare în domeniile economie, finanţe sau contabilitate;
 3. Experienţa în muncă în domeniu nu mai puțin de un an;
 4. Nu a împlinit vîrsta de pensionare;
 5. Poseda limba româna;
 6. Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei publice;
 7. Nu are antecedente penale nestinse.

Participanţii la concurs vor depune dosarul personal pîna la 21.07.2020,  la Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Nisporeni, or. Nisporeni, str. Ioan Voda nr.2, bir.101, tel: 2-36-09,[email protected].

Dosarul va conţine urmatoarele documente, în copii şi original:

 1. Formularul de participare în conformitate cu Hotarirea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs;
 2. Buletinul de identitate;
 3. Diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Certificatul medical ( formularul 086-2/e);
 6. Cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com