Data încheierii: 25 august 2020

Data atelierului informativ: 3 august 2020, orele 10:00, prin intermediul platformei ZOOM. Pentru înregistrare la atelierul informativ accesați următorul link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsf-mrrz8qGt0oE-gJrIWy8hgU9m94O4_J

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) implementat de Chemonics lansează un apel de cereri de grant pentru elaborarea și dezvoltarea  inițiativelor educaționale orientate la dezvoltarea capacităților și abilităților personalului implicat în activitățile de marketing și vânzări la export a produselor agroalimentare de valoare înaltă.

În ultimii 15 ani, producătorii moldoveni  de produse agricole cu valoare înaltă au efectuat investiții substanțiale în extinderea producerii, cu o utilizare tot mai largă a tehnologilor moderne de producere, gestiune post-recoltă și procesare, care au rezultat în creșterea volumului de producere și vânzări. Forța motrice a acestor procese au fost exporturile, care au crescut în ultimii 10 ani cu 69%, atingând valoarea de 305 milioane dolari SUA în anul 2019. Recunoscând importanța exporturilor pentru dezvoltarea în continuare a sectorului, diversificarea piețelor de export și creșterea valorii unitare a producției sunt unele din prioritățile strategice ale sectorului horticol. Dar pe lângă investiții în infrastructura de producere și post-recoltare, este necesară dezvoltarea abilităților practice ale personalului implicat în activități de marketing și vânzări la export a produselor agricole cu valoare adăugată înaltă.

Pot solicita granturi instituțiile educaționale, prestatorii de programe de formare continuă din sectorul public și privat, organizațiile cu funcții de facilitare și promovare a exporturilor, asociațiile de producători agricoli și alte organizații eligibile privind elaborarea și dezvoltarea  inițiativelor educaționale orientate la dezvoltarea capacităților

Activitățile ilustrative includ, dar nu se limitează la:

  • elaborarea și organizarea cursurilor de instruire, inclusiv la locul de muncă;
  • elaborarea și organizarea programelor de mentorat;
  • elaborarea și organizarea schemelor de certificare a personalului în domeniul gestiunii operațiilor de export;
  • organizarea conferințelor specializate.

Proiectul USAID/APM anticipează acordarea de 1-2 granturi în valoarea totală de 850,000 MDL în cadrul acestei activități, în care beneficiarii selectați vor primi sume individuale între 300,000 MDL și 850,000 MDL.

Pentru pachetul complet al aplicației  și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați linkul:  https://drive.google.com/drive/folders/1u45ClJYbzvaELx09pC0wKkDes9Gr8TW6?usp=sharing

Solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitor la această solicitare expediind întrebările până la 21 august 2020 la adresa: [email protected].

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com