Proiecte de decizie pentru Ședința Consiliului raional Nisporeni din 08.08.2023

By 4 septembrie 2023 februarie 9th, 2024 Noutati, Proiecte de decizii

Acte Normative, Decizii aprobate, 24 decembrie, 2019

5/1Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestrul anul 2023

5/2Cu privire la activitatea Secției Economie pentru anul 2022

 5/3Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al raionului Nisporeni pentru activitate în perioada toamnă – iarnă 2023-2024

5/4Cu privire la organizarea şi desfăşurarea recrutăriitinerilor născuţi în anul 2008

5/5Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

5/6Cu privire la aprobarea surselor financiare anterior acordate pentru deplasările peste hotare

5/7Cu privire la asocierea Consiliului raional Nisporeni cu alte unități administrativ-teritoriale din raioanele Nisporeni și Hîncești, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Bazinul Nîrnova

5/8Cu privire la asocierea Consiliului raional Nisporeni cu alte unități administrativ-teritoriale din raionul Nisporeni, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul de Recreere Educativă și Agrement Nisporeni”

5/9Cu privire la permisiunea desfășurării activității didactice

5/10Cu privire la numirea dnei Axente Xenia în funcția publică deținută de „șef Direcție” al Direcției asistență socială și protecția familiei.

5/11Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/8 din 15 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea organigramei și statului de personal al Aparatului Președintelui raionului și subdiviziunilor subordonate Consiliului raional
5/12Cu privire la acordul transmiterii bunurilor proprietate publică a statului
în proprietatea publică a Consiliului raional

5/13Cu privire la permisiunea casării și realizării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe

5/14Cu privire la redenumirea IP Gimnaziul Bălănești în IP Gimnaziul ”Elvira Brașoveanu” din com. Bălănești

5/15Cu privire la modificarea pct. 2 al Deciziei nr. 8/7 din 17.09.2015 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ al Direcţiei Învăţământ Tineret şi Sport şi a componenţei lui nominale

5/16Cu privire la scutirea plății pentru chiria Sălii Centrului de Cultură și Tineret “Luceafărul”, Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova

5/17Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/5 din 20 iulie 2023, “Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale

5/18 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale și prelungirea contractelor de locațiune

5/19Cu privire la suplinirea Fondului de Rezervă al Consiliului raional aprobat pentru anul 2023

5/20Cu privire la alocarea surselor financiare

5/21Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare din componenta raională, instituțiilor de învățămînt pentru anul 2023

5/23Cu privire la încredințarea unor atribuții președintelui raionului

5/24Cu privire la aprobarea Planului/lista proiectelor investiționale ale Consiliului raional Nisporeni pentru anul 2023

5/25Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile, din partea
Consiliului Județean Timiș, România pentru susținerea proiectului
„Modernizarea și reconstrucția Școlii de muzică din orașul Nisporeni,
aprobarea proiectului, valorii proiectului, garantarea finanțării contribuției
și aprobarea Acordului de finanțare

5/26Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2023

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com