Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel de cereri de granturi pentru dezvoltarea și distribuirea soluțiilor inovatoare în domeniul comunicării și a mass-mediei pentru agricultorii moldoveni care activează în lanțurile valorice susținute de Proiectul APM: mere, fructe sâmburoase, struguri de masă, pomușoare, miere și legume produse în câmp deschis. Granturile au ca scop să diversifice informarea agricultorilor despre cele mai bune practici și tehnologii, să facă publice inovațiile din domeniul agriculturii în Republica Moldova și să încurajeze tinerii să studieze specialități agricole pentru dezvoltarea ulterioară a carierei în domeniul agriculturii cu valoare înaltă.

Pentru pachetul complet al dosarului de aplicare și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați link-ul: https://drive.google.com/open?id=1DgYti5xMkfI0ayiuwDz9uraHvJn0FlFx

Prin intermediul proiectului APM, companiile audiovizuale, edițiile tipărite, portalurile media sau consorțiile de entități vor putea beneficia de granturi dacă vor realiza unul sau mai multe dintre următoarele obiective prin intermediul inițiativelor media:

  • instruirea agricultorilor cu privire la cele mai bune practici, înainte de sezonul agricol și după recoltare, în cadrul unuia sau mai multor lanțuri valorice selectate de către proiectul APM, și facilitarea procesului de adoptare a tehnologiilor noi de către agricultori;
  • promovarea noilor tehnologii în agricultura cu valoare adăugată, care au fost adoptate recent în Moldova;
  • informarea și instruirea părților interesate privind aspectele de marketing, explorarea piețelor internaționale, cerințele piețelor de export, în special ale celor ne-tradiționale, logistică și practici de vânzare;
  • încurajarea tinerilor să profite de filierele educaționale pentru a-și dezvolta cariera în agricultură;
  • promovarea bunelor practici agricole și agriculturii durabile, cum sunt Managementul de combaterea Integrată a Dăunătorilor, standardele GLOBALG.A.P. etc.;
  • informarea publicului țintă cu privire la noutățile din sectorul agricol din Moldova, relevante obiectivelor APM, enumerate mai sus;
  • creșterea gradului de sensibilizare a agricultorilor cu privire la noile tehnologii și avantajele acestora pentru a facilita investiții în sector;
  • prezentarea istoriilor de succes în Moldova a întreprinderilor agricole care au adoptat deja noile practici și tehnologii;
  • promovarea rezultatelor obținute de antreprenoare din sectorul agricol, sau inițiative care încurajează implicarea femeilor în agricultură.

Solicitanții sunt încurajați să reflecte în mod creativ asupra metodelor pe care le vor utiliza pentru a ajunge la un publicul larg.

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 1,300,000.00 MDL pentru finanțarea activităților de grant în cadrul acestui Apel. Suma unui grant poate varia între  300,000.00 MDL și 700,000.00 MDL, dar aceasta va depinde de activitățile propuse și negocierile finale.

Solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitoare la acest apel și să primească îndrumări privind modul de completare a formularului de aplicare, expediind întrebările lor la adresa [email protected] până pe data de 22 mai 2020.  Pentru a asigura un proces transparent și corect întrebările urmează să fie adresate prin email, și nu la telefon.

Data încheierii: 25 mai 2020

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com