Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului în cadrul proiectului UNEP , a organizat  ședință de lucru online, implementat de Oficiul Prevenirii Poluării Mediului, cu tematica „Îmbunătățirea cadrului instituțional și de reglementare privind gestionarea substanțelor chimice  și deșeurilor pe tot parcursul ciclului lor de viață în Republica Moldova”  în data de 30.06.2020.

 

În cadrul ședinței experții proiectului au prezentat un raport privind gestionarea substanțelor chimice și deșeurilor acestora  în  Republica Moldova.

Potrivit experților, Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova va constitui resursa informațională pe acest segment și va permite gestiunea proceselor de recepționare și procesare a raportărilor anuale a producătorilor și importatorilor de produse chimice, a cererilor de acte permisive, sporind esențial eficiența interacțiunii între autoritățile publice implicate în procesul de management și monitorizare a substanțelor/ amestecurilor chimice.

În funcție de grupa si de valorile admise prin STAS(standard de stat) pentru folosirea produselor fitosanitare și a fertilizanților , se determina datele de baza pentru stabilirea masurilor de prevenire și ulterior a celor de combatere a poluării mediului.

Masuri de combatere a poluării cu pesticide, apărute în numeroase cazuri, în mod cu totul neașteptat, masurile de îndepărtare a poluării sunt diferite de la caz la caz si trebuie luate pe loc. O prima măsură ar fi: reziduri rămase de la substanțele chimice  nu trebuie aruncate pe teren ,dar de luat măsuri de precauție.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com