Start Concursului de propuneri de proiecte în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European”
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu Agențiile de Dezvoltare Regională anunță lansarea Concursului de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului național de Dezvoltare Locală „Satul European”. Proiectele vor fi finanțate din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
Primăriile pot depune propuneri de proiecte pentru construcția sau modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, pentru renovarea grădinițelor, școlilor, caselor de cultură și a altor obiecte de infrastructură locală. Pot fi propuneri de proiecte pentru dezvoltarea afacerilor locale sau de eficiență energetică.
Astfel, autoritățile publice locale de nivelul I, eligibile pentru participare la Concurs, pot veni cu propuneri de proiecte, care vor contribui la:
dezvoltarea durabilă a localităților;
asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate;
creșterea accesului populației la infrastructura socială;
creșterea gradului de valorificare a oportunităților de atragere a investițiilor din surse
Valoarea limită per proiect este:
10 mil. lei – pentru construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare;
10 mil. lei – pentru construcția, renovarea, reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice;
10 mil. lei – pentru construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate grupurilor social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale;
5 mil. lei – pentru instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile;
5 mil. lei – pentru construcția, reconstrucția obiectelor de arhitectură rurală cu interes istoric, grădini, parcuri, peisaje culturale și naturale;
3 mil. lei – pentru instalarea iluminatului public;
1 mil. lei – pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Generale.
Solicitările de finanțare pot fi depuse în perioada 22 martie – 20 aprilie a.c. Dosarele depuse după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare.
Dosarele cu cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Agențiilor de dezvoltare regională: ADR Nord, ADR Sud, ADR Centru, ADR UTA Găgăuzia.
Concomitent, pot fi depuse dosarele cu Cererile de finanțare pentru obținerea cofinanțării proiectelor implementate din sursele de asistență externă. Dosarele vor putea fi depuse la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, pe tot parcursul anului 2022 (fără termen limită).
Informația completă despre Concurs, inclusiv documentele necesare pentru dosarul de participare, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării, sunt descrise în Ghidul de aplicare la Concursul de selectare a proiectelor pentru dezvoltare locală, care poate fi accesat aici: https://satuleuropean.gov.md/.
Detalii despre organizarea seminarelor de informare pentru angajații autorităților publice locale de nivelul I vor fi anunțate pe paginile web a Agențiilor de dezvoltare regională, după lansarea oficială a Concursului.
Sursa: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com