În perioada 2 noiembrie 2020 – 27 ianuarie 2021, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) lansează cel de-al III-lea apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans, pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, destinate îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii publice rurale şi diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale.

În acest context, anual se vor subvenționa trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de 5%, ce reprezintă cca 50 milioane de lei.

Astfel, persoane juridice precum și fizice din raionul Nisporeni, înregistrate în conformitate cu legislația națională și care crează sau dezvoltă activități non-agricole pot aplica pentru Măsura 3 „Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole”, care cuprinde următoarele tipuri de investiții:

  • proiecte privind diversificarea economiei rurale, prin înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;
  • proiecte privind înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor;
  • proiecte privind înființarea taberelor de odihnă pentru copii;
  • proiecte privind construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;
  • proiecte privind construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;
  • proiecte privind păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale;
  • proiecte privind dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

Valoarea subvenției acordate va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 000 000 lei.

Printre condițiile de bază pot fi enumerate următoarele:

  • implementarea proiectului într-o localitate rurală;
  • au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute;
  • implementarea proiectului nu va depăși 24 luni.

Documentele privind depunerea și obținerea subvențiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, le găsiți aici.

Examinarea cererilor de acordare a subvențiilor se va realiza de către AIPA conform procedurilor stipulate în Regulament.

Evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate va fi realizat de către Comisia de evaluare și selecție.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com