afacerilor

În cadrul Proiectului de Rezilienţă Rurală, pe parcursul perioadei 2018-2022, UCIP-IFAD va acorda suport financiar și asistență tehnică femeilor din zona rurală, care activează în conformitate cu legislaţia în vigoare ca mici antreprenori agricoli, fie individual sau în cadrul unor grupuri de producători. Implementarea componentei respective urmăreşte scopul de a fortifica capacităţile de rezilienţă climatică a femeilor care activează ca  producători agricoli în zonele rurale, stimulând şi diversificând afacerile lor.

Grupul țintă: femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani, care practică activități agricole, lucrează individual în conformitate cu legislația în vigoare (persoane fizice sau juridice) sau sunt membri ai grupurilor de producători (fondatori) cu activitate in domeniul procesării producției agricole.

Zona de implementare în r. Nisporeni: s. Vânători, c. Ciutești, c. Bălănești, s. Călimănești, c. Valea Trestieni, s. Bolțun, c. Brătuleni. Lista localităților.

Beneficiari: 

 • Persoane fizice (Gospodării Ţărănești, Întreprinderi Individuale, deținători de patentă) care practică activitate independentă de întreprinzător în domeniul agriculturii;
 • Cooperativele (100% capital social deținut de femei)care practică activitate de întreprinzător în domeniul agriculturii.

Valoarea grantului: 

 • Persoane fizice sau juridice– echivalentul maxim 5000 dolari SUA;
 • Cooperativele – echivalentul maxim 8000 dolari SUA.

Investițiile eligibile pentru persoane fizice sau juridice:

Echipamente, utilaje, material săditor pentru culturi multianuale și alte bunuri aferente:

 1. producerii primare(horticultură, viticultură: struguri de masă), producerea culturilor de câmp etc.), care va include, dar nu se va limita la următoarele tipuri de investiții:
 • procurarea unui tocător de resturi vegetale pentru femeile care lucrează în vii, livezi, culturi de câmp;
 • a mașinii de cosit iarba (pentru deținătoarele de livadă, vie unde este înierbare);
 • echipament de irigare prin aspersiune sau prin picurare;
 • procurarea echipamentului pentru construcția unei sere, – procurarea echipamentului pentru producerea energiei din sursele regenerabile (soare, vânt, apa) care va fi utilizată în procesul de producere;
 • procurarea unei semănători din categoria no-till, mini-till, strip-till,- procurarea sistemelor de ventilare pentru spațiile de producere;
 • echipament de colectare a apei de ploaie;
 • material săditor pentru vii și livezi;
 • peliculă de mulcire pentru spațiile în rând la culturile horticole;
 • echipament pentru producerea compostului;
 • echipament anti-îngheț, etc.
 1. activităților conexe agriculturii (producerea ambalajului, servicii de reparație a mașinilor agricole, etc.), care va include, dar nu se va limita la următoarele tipuri de investiții:
 • utilaj pentru fabricarea pâinii, produselor de panificație;
 • utilaj pentru morărit;
 • utilaj pentru prelucrarea lemnului;
 • agroturismul;
 • activități de meșteșugărit, etc.

Investițiile eligibile pentru persoane fizice sau juridice și cooperative:

Echipamente și utilaje aferente activităților:

 1. post-recoltării, procesării, sortării, ambalării produselor agricole și fabricarea produselor alimentare de origine vegetală și/sau animală:
 • utilaj de uscare a fructelor/legumelor pe bază de energie regenerabilă;
 • echipament de pre-răcire a produselor agricole care se alterează repede (pomușoare, struguri de masă, căpșuni);
 • echipament de fabricare a ambalajului pentru produsele agricole (din carton, lemn, plastic),
 • mașină de vid (scoaterea aerului din ambalaj);
 • mașină de scos sâmburii la fructe;
 • utilaj de pasteurizare a fructelor, strugurilor de masă sau legumelor;
 • utilaj de dozare, ambalare, etichetare pentru fructe, struguri de masă sau legume;
 • utilaj de prelucrare termică a fructelor sau legumelor;
 • echipamente de tratare a semințelor;
 • utilaj pentru fabricarea hranei pentru animale la fermă.

Investiții neeligibile: 

 • investițiile care au fost aprobate spre finanțare de alte surse de grant oferite de instituții donatoare guvernamentale (AIPA, ODIMM, etc.,) sau alți donatori străini (Banca Mondială, Proiectul MAC-P, etc.);
 • investițiile în bunuri imobile (terenuri, clădiri, etc.);
 • bunurile de mâna a doua;
 • bunurile procurate fără documente confirmative;
 • bunurile aferente creșterii producției de tutun, comerțului și producerii băuturilor alcoolice.

Criteriile de eligibilitate: 

Persoane fizice sau juridice

 • este fondatoare sau administratoare a întreprinderii;
 • deținerea în proprietate sau/și în arendă terenuri agricole,inclusiv cota parte a membrilor familiei,nu mai mult de 10ha.
 • cel puțin 30% din volumul producerii va fi destinat comercializării.
 • contribuția bănească a beneficiarului va constitui cel puțin 20% din costul total al investiției.
 • confirmarea printr-o declarație a disponibilității de participare în programe de întărire a capacităților tehnice și de gestionare a afacerilor, inclusiv în activități de grup.
 • investiția va include măsuri de sporire a rezilienței la schimbările climatice.

Cooperative

 • capital social 100% deținut de femei.
 • cel puțin 70% din membrii cooperativei vor deține în proprietate sau/și în arendă, nu mai mult de 10ha.
 • contribuția bănească a beneficiarului va constitui cel puțin 15% din costul total al investiției.
 • investiția va include măsuri de sporire a rezilienței la schimbările climatice.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com