Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Vizita în teritoriu a dnei Stela Grigoraș, Ministrul Muncii, protecției sociale și familiei! 12.04.2017
Marți, 18 aprilie 2017, ora 11.00 - 12.30 , în sala mare a Consiliului raional Nisporeni, str. Ioan - Vodă nr.2, se va desfășura  întîlnirea și audiența cetățenilor la ora 12.30-13.00 de către dna Stela Grigoraș, Ministrul Muncii, protecției socialeși familiei. Detaliila tel:...
Accesări: 494
 
Apel anual pentru finanțarea granturilor Nr. APS-2016-001. 07.04.2017
Apel anualpentru finanțarea granturilor Nr. APS-2016-001 Fondul pentru Dezvoltare, Consolidare și Angajament Sectorial (SEED) dincadrul Proiectului de Competitivitate din Moldova lansează apelul anual pentrufinanțarea proiectelor de dezvoltare în următoarele industrii: vitivinicolă,turism...
Accesări: 505
 
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante. 31.03.2017
 Comisia de concurs Candidatul care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă:Secția Agricultură, industrie prelucrătoare, relații funciare și cadastru:1. Specialist principal,  1 unitate.Numele, prenumele             Nota finală obţinută la...
Accesări: 567
 
Tinerii antreprenori pot beneficia de încă un program de finanțare - IFAD VI! 30.03.2017
Pentru anul curent, suma creditului s-a majorat până la 700.000 lei, dintre care 40% este grant   Proiectele de finanțare oferite prin Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) sunt destinate tinerilor întreprinzători din mediul urban și rural, și pot fi...
Accesări: 498
 
Comunicat Informativ! 28.03.2017
COMUNICAT INFORMATIV1. Consiliul raional Nisporeni intenţionează să stabilească un raport de PPP cu uninvestitor privat pentru „Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă, prin instalarea şi punerea în funcţiune a centralelor termice pe biomasă, la instituţiile...
Accesări: 801
 
Anunț! 27.03.2017
Prin prezenta, Consiliulraional Nisporeni aduce la cunoștința Agenților economici din raion anunțul făcut de CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI, cu sediulIași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 69, organizează în data de 30.03.2017, ora 12:00 licitație publicăpentru închirierea...
Accesări: 474
 
Informare! 24.03.2017
Guvernul Republicii Moldova informează că, în conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU și concomitent cu statele membre ale Comunității Europene, pe data de 26 martie 2017, ultima duminică a lunii martie, ora 2.00, pe întreg teritoriul republicii se va introduce timpul...
Accesări: 491
 
Anunț! 23.03.2017
ANUNŢ   Centrul militar teritorial Ungheni anunţă încadrarea cetăţenilor  în serviciul militar prin contract la funcţii de soldaţi şi sergenţi în BATALIONUL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (Chişinău),  BATALIONUL GENIU (Negreşti), BATALIONUL 22 DE MENŢINERE A PĂCII...
Accesări: 418
 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii aduce la cunoştinţă că, a fost lansat Programul – pilot ,,Femei în Afaceri”! 23.03.2017
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii aduce la cunoştinţă că, prin Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016 a fost lansat Programul – pilot ,,Femei în Afaceri”. Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin...
Accesări: 446
 
În atenţia APL-urilor! 23.03.2017
Apel de propuneri de proiecte - Fondul Granturilor Mici 2017Fondul Granturilor Mici este un program al SolidarityFund PL în Republica Moldova  Centruluide informare pentru autoritățile locale, finanțat de Ministerul AfacerilorExterne din Republica Polonă în cadrul programului polonez de...
Accesări: 397
 
Anunț! 22.03.2017
Secţia administrativ-militară (l.d.p. Nisporeni) desfăşoară selectarea candidaţilor pentru anul de învăţămînt 2017 - 2018 cu oferirea burselor pentru studii liceale şi superioare de licenţă în instituţiile de învăţămînt militar de peste hotare şi din...
Accesări: 401
 
Şedinţa Extraordinară a Consiliului raional din 24.03.17. 21.03.2017
Vineri, 24 martie 2017 , ora 10.00, în incinta Consiliului raional, sala mare de şedinţe se va desfăşura Şedinţa Extraordinară a Consiliului Raional.Ordinea de zia şedinţei extraordinară a Consiliului raional din 24.03.17 1. Cu privire la asigurarea interimatului.   Informează:...
Accesări: 430
 
Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate! 20.03.2017
Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) invită ONG-urile şi OSC-urile să prezinte propuneri de proiecte:- în domeniile de interes ale programului: conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate; agroecologie inovativă inteligentă din punct de...
Accesări: 393
 
Informarea mediului de afaceri din teritoriu. 16.03.2017
Programul de pregătire şi perfecţionare a managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova Scopul : posibilitatea de a cunoaşte piaţa germană, a stabili legături de afaceri cu firme germane şi a edifica parteneriate pe termen lung, fiind...
Accesări: 484
 
În atenţia agenţilor economici din raionul Nisporeni! 16.03.2017
Camerade Comerț și Industrie a Republicii Moldova vă invită să participați la prima ediție a expoziției  “REPUBLICA MOLDOVA PREZINTĂ”, care se va desfășura în perioada 27-29 aprilie 2017, or. Ploiești, jud. Prahova, România. Prahova este unul din cele mai puternice motoare a...
Accesări: 416
 
Vizita în teritoriu a dlui Vasile LUCA, viceministrul agriculturii şi industriei alimentare. 15.03.2017
Marți, 21 martie 2017, ora 10.00, în sala mică aConsiliului raional Nisporeni, str. Ioan - Vodă nr.2, se va desfășuraaudiența cetățenilor de către dnul Vasile Luca, viceministrulagriculturii şi industriei alimentare. Detaliila...
Accesări: 407
 
Anunţ! 10.03.2017
Consiliul raional Nisporeni, Vă aduce la cunoştinţă că Centrul de Formare Antreprenorială din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova gestionează diferite Proiecte şi Programe internaţionale cu stagii peste hotare, organizează seminare în diferite domenii de interes...
Accesări: 464
 
Anunt! 07.03.2017
În AtențiaPrimarilor din raionFundaţia ,,Edelweiss” lansează unconcurs în cadrul proiectului naţional ,,Satul Viitorului”, care vizeazămodernizarea localităţilor rurale din Republica Moldova. Obiectivul acestuiproiect este  dezvoltarea satelor prinrealizări concrete, astfel încât...
Accesări: 419
 
Informare! 06.03.2017
Agenţia Proprietăţi Publice informează, că în perioada 27-31 martie 2017, pe piaţa reglementată ( Bursa de Valori) se  expun la privatizare în loturi unice, prin licitaţie "cu strigare", valorile mobiliare proprietate publică de stat din următoarele societăţii pe...
Accesări: 347
 
Anunţ! 03.03.2017
Consiliul raional Nisporeni în colaborare cu Organizaţia pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii intenţionează să efectueze un seminar pentru agenţii economici în gestiunea eficientă a afacerii.Modulele de instruire sunt:-        Iniţiere în planificarea...
Accesări: 405
 
Pagina:
«««« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»»»
Prima / Noutăţi
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.10.2018
Vizitatori: 617198
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran