Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Informare! 24.03.2017
Guvernul Republicii Moldova informează că, în conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU și concomitent cu statele membre ale Comunității Europene, pe data de 26 martie 2017, ultima duminică a lunii martie, ora 2.00, pe întreg teritoriul republicii se va introduce timpul...
Accesări: 451
 
Anunț! 23.03.2017
ANUNŢ   Centrul militar teritorial Ungheni anunţă încadrarea cetăţenilor  în serviciul militar prin contract la funcţii de soldaţi şi sergenţi în BATALIONUL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (Chişinău),  BATALIONUL GENIU (Negreşti), BATALIONUL 22 DE MENŢINERE A PĂCII...
Accesări: 395
 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii aduce la cunoştinţă că, a fost lansat Programul – pilot ,,Femei în Afaceri”! 23.03.2017
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii aduce la cunoştinţă că, prin Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016 a fost lansat Programul – pilot ,,Femei în Afaceri”. Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin...
Accesări: 417
 
În atenţia APL-urilor! 23.03.2017
Apel de propuneri de proiecte - Fondul Granturilor Mici 2017Fondul Granturilor Mici este un program al SolidarityFund PL în Republica Moldova  Centruluide informare pentru autoritățile locale, finanțat de Ministerul AfacerilorExterne din Republica Polonă în cadrul programului polonez de...
Accesări: 374
 
Anunț! 22.03.2017
Secţia administrativ-militară (l.d.p. Nisporeni) desfăşoară selectarea candidaţilor pentru anul de învăţămînt 2017 - 2018 cu oferirea burselor pentru studii liceale şi superioare de licenţă în instituţiile de învăţămînt militar de peste hotare şi din...
Accesări: 370
 
Şedinţa Extraordinară a Consiliului raional din 24.03.17. 21.03.2017
Vineri, 24 martie 2017 , ora 10.00, în incinta Consiliului raional, sala mare de şedinţe se va desfăşura Şedinţa Extraordinară a Consiliului Raional.Ordinea de zia şedinţei extraordinară a Consiliului raional din 24.03.17 1. Cu privire la asigurarea interimatului.   Informează:...
Accesări: 409
 
Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate! 20.03.2017
Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) invită ONG-urile şi OSC-urile să prezinte propuneri de proiecte:- în domeniile de interes ale programului: conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate; agroecologie inovativă inteligentă din punct de...
Accesări: 373
 
Informarea mediului de afaceri din teritoriu. 16.03.2017
Programul de pregătire şi perfecţionare a managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova Scopul : posibilitatea de a cunoaşte piaţa germană, a stabili legături de afaceri cu firme germane şi a edifica parteneriate pe termen lung, fiind...
Accesări: 462
 
În atenţia agenţilor economici din raionul Nisporeni! 16.03.2017
Camerade Comerț și Industrie a Republicii Moldova vă invită să participați la prima ediție a expoziției  “REPUBLICA MOLDOVA PREZINTĂ”, care se va desfășura în perioada 27-29 aprilie 2017, or. Ploiești, jud. Prahova, România. Prahova este unul din cele mai puternice motoare a...
Accesări: 396
 
Vizita în teritoriu a dlui Vasile LUCA, viceministrul agriculturii şi industriei alimentare. 15.03.2017
Marți, 21 martie 2017, ora 10.00, în sala mică aConsiliului raional Nisporeni, str. Ioan - Vodă nr.2, se va desfășuraaudiența cetățenilor de către dnul Vasile Luca, viceministrulagriculturii şi industriei alimentare. Detaliila...
Accesări: 387
 
Anunţ! 10.03.2017
Consiliul raional Nisporeni, Vă aduce la cunoştinţă că Centrul de Formare Antreprenorială din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova gestionează diferite Proiecte şi Programe internaţionale cu stagii peste hotare, organizează seminare în diferite domenii de interes...
Accesări: 438
 
Anunt! 07.03.2017
În AtențiaPrimarilor din raionFundaţia ,,Edelweiss” lansează unconcurs în cadrul proiectului naţional ,,Satul Viitorului”, care vizeazămodernizarea localităţilor rurale din Republica Moldova. Obiectivul acestuiproiect este  dezvoltarea satelor prinrealizări concrete, astfel încât...
Accesări: 398
 
Informare! 06.03.2017
Agenţia Proprietăţi Publice informează, că în perioada 27-31 martie 2017, pe piaţa reglementată ( Bursa de Valori) se  expun la privatizare în loturi unice, prin licitaţie "cu strigare", valorile mobiliare proprietate publică de stat din următoarele societăţii pe...
Accesări: 323
 
Anunţ! 03.03.2017
Consiliul raional Nisporeni în colaborare cu Organizaţia pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii intenţionează să efectueze un seminar pentru agenţii economici în gestiunea eficientă a afacerii.Modulele de instruire sunt:-        Iniţiere în planificarea...
Accesări: 380
 
Anunţ! 03.03.2017
   Organizaţia pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii anunţă despre oportunităţile de iniţiere, dezvoltare, finanţare şi promovare aunei afaceri cu ajutorul programelor de suport antreprenorial implementate. În acest context programele de suport în afaceri,...
Accesări: 427
 
Felicitarea Vicepreședintelui raionului cu sosirea Primăverii! 01.03.2017
De Mărţişor, primiţi primăvara în suflet şi fie caacest anotimp să aducă în viaţa dumneavoastră împlinire, fercire, iubire şicăldură sufletească de la cei dragi. În numele Consiliului raional Nisporeni, dar și al meu personal vă doresc ca mărțișorul împreună cu primii...
Accesări: 408
 
Aviz ”privind înlocuirea serviciului militar”. 20.02.2017
AVIZ,,privind înlocuirea serviciului militar” Cetăţenii, care din motive religioase, pacifiste, etice sau de conştiinţă nu pot să îndeplinească seviciul militar în termen, pot adresa o cerere ,,privind înlocuirea serviciului militar în termen cu  serviciul civil” pe care o pot...
Accesări: 469
 
Vizita în teritoriu a dlui Oleg BABENCO, director general, Biroul Relaţii Interetnice. 17.02.2017
Marți, 21 februarie 2017, ora 10.00, în sala mică a Consiliului raional Nisporeni, str. Ioan - Vodă nr.2, se va desfășura audiența cetățenilor de către dnul Oleg Babenco, director general, Biroul Relaţii Interetnice. Detalii la...
Accesări: 415
 
Anunţ! 13.02.2017
  ANUNŢ Centrul militar teritorial Ungheni anunţă încadrareacetăţenilorîn serviciul militar prin contract la funcţii desoldaţi şi sergenţi în BATALIONUL CUDESTINAŢIE SPECIALĂ (Chişinău) ,BATALIONUL GENIU(Negreşti),BATALIONUL 22 DEMENŢINERE A PĂCII (Chişinău),FORŢELE...
Accesări: 394
 
Anunţ! 13.02.2017
ANUNŢ! Secţia administrativ-militară (l.d.p.Nisporeni) desfăşoară selectarea candidaţilor pentru anul de învăţămînt 2017-2018 cu oferirea burselor pentrustudii liceale şi superioare de licenţă în instituţiile de învăţămînt militar de peste hotare şi din...
Accesări: 480
 
Pagina:
«««« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»»»
Prima / Noutăţi
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 15.08.2018
Vizitatori: 594792
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran