Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente
Evenimente
Mesajul de felicitare a președintelui raionului Ghenadie Verdeș, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 25.12.2017
Dragi locuitoriai raionului Nisporeni, Cu prilejulsfintelor sărbători de iarnă, din numele Consiliului raional, cît și al meupersonal vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine. Fie ca luminasfântă din noaptea de Crăciun să Vă dăruiască multă căldură în suflet şi...
Accesări: 204
 
Şedinţa comisiei de examinare a cererilor de repartizare a locuinţelor sociale. 22.12.2017
Vineri, 22 decembrie 2017, în incinta Consiliului raionalNisporeni s-a desfăşurat şedinţa comisiei de examinare a cererilor derepartizare a locuinţelor sociale. La această şedinţă au participatpreşedintele raionului, dnul Ghenadie Verdeş, membrii comisiei şi ManagerulUnităţii de...
Accesări: 298
 
Recepția la terminarea lucrărilor de construcție a Locuințelor sociale din raionul Nisporeni. 22.12.2017
La 22 decembrie 2017, conform dispoziției Preşedintelui raionului, dl Ghenadie Verdeş a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de construcție a Locuințelor sociale din raionul Nisporeni, proiect realizat de către Consiliul raional ȋn perioada anilor ‎2015-2017. Astfel, ȋn curȃnd,...
Accesări: 215
 
Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 21.12.17. 21.12.2017
 Joi, 21 decembrie 2017, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, salamare de şedinţe s-a desfăşurat Şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Încadrul ședinței au fost discutate chestiunile incluse în ordinea de zi.  Și dacă suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă la finele...
Accesări: 269
 
Ședința Comisiei de specialitate pentru drept, etică şi disciplină. 20.12.2017
Azi,20 decembrie  2017, ora 09.00, în incintaConsiliului raional a avut loc Ședința Comisiei de Specialitate  pentru drept, etică şi disciplină. În cadrulședinței au fost discutate chestiunile din ordinea de zi ce țin de...
Accesări: 266
 
Concert festiv. 19.12.2017
În ajunul Sărbătorilor de iarnă, Consiliul raional Nisporeni în comun cu Direcția Învățământ Tineret și Sport au organizat un concert festiv pentru pedagogii din raionul Nisporeni. Atmosfera de sărbătoare, a fost  întregită  de membrii grupului folcloric de bărbaţi...
Accesări: 272
 
Ședința Comisiei de specialitate pentru agricultură, industrie prelucrătoare și atragerea investițiilor. 19.12.2017
Azi, 19 decembrie 2017, ora 09.00, în incinta Consiliuluiraional a avut loc Ședința Comisiei de Specialitate  pentru agricultură, industrie prelucrătoareși atragerea investițiilor. În cadrul ședinței au fost discutate chestiuniledin ordinea de zi ce țin de domeniul...
Accesări: 277
 
Ședința Comisiei de specialitate pentru probleme sociale şi culte! 18.12.2017
 Azi, 18 decembrie2017, ora 11.00, în incinta Consiliului raional a avut loc Ședința Comisiei deSpecialitate pentru probleme sociale şi culte. În cadrul ședinței au fostdiscutate chestiunile din ordinea de zi ce țin de domeniul...
Accesări: 255
 
Ședința Comisiei de Specialitate pentru economie și buget. 18.12.2017
Azi, 18 decembrie 2017, ora 09.00,în incinta Consiliului raional a avut loc Ședința Comisiei de Specialitatepentru economie și buget. În cadrul ședinței au fost discutate chestiunile dinordinea de zi ce țin de domeniul...
Accesări: 215
 
Seminar de instruire cu persoanele responsabile de colectarea declarațiilor de avere și de interese personale privind implementarea sistemului de depunere în formă electronică a declarațiilor de avere și de interese personale. 18.12.2017
Luni, 18 decembrie 2017, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Nisporeni, s-a desfășurat seminarul de instruire cu persoanele responsabile de colectarea declarațiilor de avere și de interese personale privind implementarea sistemului de depunere în formă electronică a...
Accesări: 280
 
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional! 18.12.2017
În cadrul ședinței de planificare din data de 18.12.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. Acţiunile săptămînale aleAparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului...
Accesări: 287
 
Mesajul de felicitare a Președintelui raionului Ghenadie Verdeș, cu ocazia sărbătorii profesionale “Ziua Poliţiei”. 15.12.2017
Stimaţi colaboratori ai poliţiei,         Cuocazia sărbătorii profesionale “Ziua Poliţiei” vă adresez, cu înaltăconsiderațiune, urări de bine  șisănătate.         RolulPoliției este unul primordial într-un stat de drept. Zilnic, demonstrațiprofesionalism,...
Accesări: 199
 
"Ziua profesională a energeticianului". 15.12.2017
În a treia duminică a lunii decembrie, marcăm "Ziuaprofesională a energeticianului". Cu prilejul acestui eveniment, din numele meu personaldar şi al Consiliului raional Nisporeni, Vă adresez sincere felicitări şi urăride bine pentru profesionalismul și devotamentul de care...
Accesări: 229
 
Spune NU violenței în familie! 14.12.2017
În cadrul Campaniei naţionale de sensibilizare „Violență în familie prin ochii copiilor", Inspectoratul General de Poliție, în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii "La strada" au organizat pe 14 decembrie 2017, în incinta...
Accesări: 233
 
Întrunire privind activitatea Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Nisporeni. 12.12.2017
Astăzi, 12 decembrie 2017, în incinta Consiliului raional Nisporeni a avut loc ședința de totalizare privind activitatea Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor. La întrunire au participat președintele raionului, dnul Ghenadie Verdeș, reprezentanți ai Direcției Raionale pentru...
Accesări: 192
 
Act de caritate din partea Fundației Childrens Emergency Relief International (CERI). 12.12.2017
Astăzi, 12 decembrie, înincinta Consiliului raional Nisporeni, Fundația Childrens Emergency ReliefInternational (CERI) din Republica Moldova împreună cu un grup de voluntari,precum și reprezentanți ai Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei aurepartizat cizme pentru perioada...
Accesări: 170
 
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional! 11.12.2017
În cadrul ședinței de planificare din data de 11.12.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamina în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. Acţiunile săptămînale aleAparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului...
Accesări: 243
 
Consultări publice privind elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2018. 08.12.2017
La 08 decembrie, curent, în incinta Consiliului raional Nisporeni s-au desfășurat Consultări publice privind elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2018. La întrunire au participat, conducerea raionului în frunte cu președintele raionului, dnul Ghenadie Verdeș, reprezentanți ai...
Accesări: 253
 
Ședința comisiei pentru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii către sezonul rece în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018. 07.12.2017
Azi, 07 decembrie 2017,  în incinta Consiliului raional Nisporeni s-a desfășurat Ședința comisiei pentru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii către sezonul rece în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018, cu următoareaORDINE DE ZI: 1.     Cu privire la  nivelul de...
Accesări: 259
 
Ședința de deschidere a ofetelor! 05.12.2017
Astăzi , 05 decembrie 2017, sala mică de ședințe, ora 10.00, a avut loc dschidereaofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție COP nr.17/04269”Reparațiaclădirii administrative CR Nisporeni, str.Suveranității 2, or.Nisporeni„, la care a fost prezent grupul de lucru pentru...
Accesări: 284
 
Pagina:
«««« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»»»
Prima / Evenimente
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 19.06.2018
Vizitatori: 570064
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran